Oral health affects overall health

ปัญหาที่ยากที่สุดในงานทันตกรรมคือโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบ (การอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือกในระยะยาว) โรคเหล่านี้เกิดจากแบคทีเรีย biofilm เป็นเรื่องปกติแต่มักจะมีอาการเป็นเวลานาน ผู้ใหญ่มักมีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียในฟันหรือเนื้อเยื่อเหงือก การตรวจช่องปากเป็นประจำโดยผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้

Lumoral ช่วยจัดการแบคทีเรีย biofilm ความผิดปกติของเหงือกสัมพันธ์กับการพัฒนาและการเสื่อมสภาพของโรคเรื้อรังต่างๆ โรคเหล่านี้ได้แก่โรคหลอดเลือด หัวใจโรคปอดเรื้อรัง โรคไขข้อ และโรคเบาหวาน แม้ว่า Lumoral จะช่วยรักษาสุขอนามัยในช่องปากและสามารถกำจัดแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในช่องปากได้ แต่เป้าหมายสูงสุดคือการปรับปรุงสุขภาพโดยรวม

The LUMORAL story

Lumoral มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและคราบจุลินทรีย์

เนื้อหาที่ย่อได้

ช่วยรักษาการอักเสบ

Lumoral ช่วยลดโรคเหงือกอักเสบ และยังช่วยลดการเกิดคราบจุลินทรย์และหินปูน

สนับสนุนสุขภาพช่องปากที่ดี

Lumoral ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและรักษาไว้ซึ่งแบคทีเรียที่ดีในช่องปาก

ป้องกันการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์

Lumoral ช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์แม้แต่ในจุดที่ยากจะเข้าถึง การใช้งานเป็นประจำจะช่วยชะลอการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ใหม่ได้เป็นอย่างดี

สามารถต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาด้วยแสงช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้สูง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า Lumoral มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการบำบัดต้านแบคทีเรียด้วยวิธีอื่นๆ 

 • Lumoral สำหรับโรคปริทันต์อักเสบ

  โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคของเนื้อเยื่อยึดเกาะเหงือกที่พัฒนามาจากโรคเหงือกอักเสบ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบคือคราบจุลินทรีย์ ซึ่งก่อตัวบนผิวฟันเนื่องจากคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้างจะแข็งตัวจากสารในน้ำลาย การสะสมของหินปูนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ

  Lumoral ป้องกันการสะสมของหินปูน โดยเฉพาะในบริเวณช่องปากที่ทำความสะอาดได้ยากแต่มีการสะสมของหินปูนได้ง่าย เช่น ฟันกราม และฟันปลอม Lumoral รักษาโรคปริทันต์อักเสบโดยการกำจัดคราบจุลินทรีย์และลดอาการเลือดออกตามไรฟัน (Pakarinen et al. 2022)

 • Lumoral สำหรับโรคฟันผุ

  Streptococcus mutans เป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุที่สำคัญที่สุด แบคทีเรียกลายพันธุ์นี้

  จะสร้างเกราะป้องกันตัวเองบน

  พื้นผิว biofilm ซึ่ง Lumoral สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ และจัดการคราบพวกนี้ได้อย่างง่ายดาย Lumoral มีวิธีการทำงานที่โดดเด่น โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างคู่แสงพิเศษ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดออกซิเจนเอนไซม์ที่เรียกว่า catalase และแบคทีเรีย streptococcus mutans ไม่มีเอนไซม์ตัวนี้

 • Lumoral สำหรับรากฟันเทียม

  ทุกๆ 4 นาทีทั่วโลกจะมีรากฟันเทียมหายไปอย่างน้อยหนึ่งอัน โรคที่เกี่ยวกับการทำรากฟันเทียม ได้แก่ โรคเยื่อเมือกบริเวณรอบรากเทียม และเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบ ซึ่งคือสภาวะการอักเสบของเนื้อเยื่อโดยรอบการปลูกรากฟันเทียมต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง และต้องระมัดระวังมากกว่าฟันธรรมชาติอีกด้วยโดยเฉพาะ metal implant ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บแบคทีเรียไบโอฟิล์มจำนวนมาก 

  ต่างจากการปลูกรากฟันเทียมแบบเซรามิก ซึ่งสะสมแบคทีเรียน้อยกว่า

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ความจำเป็นในการป้องกันปัญหา

  แบคทีเรียและการสะสมของหินปูน

  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคาดหวังให้รากฟันเทียมอยู่กับเราได้นานที่สุด Lumoral ช่วยกำจัดไบโอฟิล์ม

  ก่อนที่จะแข็งตัวเป็นหินปูน ทำให้ง่าย

  ต่อการรักษาความสะอาดบริเวณรากฟันเทียม

 • Lumoral สำหรับการจัดฟัน

  บางครั้งการจัดฟันของคุณอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จหากพบว่าระหว่างนั้นคุณมีความเสี่ยง

  ที่จะเกิดฟันผุ

  Lumoral จะช่วยกำจัด biofilm

  ออกจากพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Lumoral ไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยง

  ของโรคฟันผุ กลิ่นปาก และโรคเหงือกอักเสบเท่านั้นแต่ยังช่วยกำจัดแบคทีเรีย

  ที่ตายแล้วได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ใส่เหล็กจัดฟันหรืออุปกรณ์จัดฟันแบบใส

 • Lumoral แก้ปัญหากลิ่นปาก (กลิ่นปากเรื้อรัง)

  สุขอนามัยในช่องปากไม่ดี เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดกลิ่นปาก การแปรงฟันปกติ ไม่สามารถเข้าถึงแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดกลิ่นได้ปากได้ทั้งหมด ทำให้เกิดกลิ่นปากตลอดเวลาแม้ว่าจะรักษาสุขอนามัยในช่องปากเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม  Lumoral ช่วยกำจัดแบคทีเรียที่มีกลิ่นเหม็นออกจากบริเวณที่แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดหรือเข้าถึงได้ ลิ้นของเรามักจะสะสมมวลแบคทีเรียจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการกำจัดเนื่องจากการเกาะติดของแบคทีเรียบนผิวลิ้นอย่างเหนียวแน่น Lumoral จะช่วยกำจัดแบคทีเรียพวกนี้ได้อย่างง่ายดาย ลิ้นจะสะอาดขึ้นเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดลิ้นโดยการแปรงฟัน

 • Lumoral สำหรับโรคเหงือกอักเสบ

  95% ของโรคในช่องปากทั้งหมด

  เกิดจากแบคทีเรีย และส่วนใหญ่

  สามารถป้องกันและรักษา

  ให้หายขาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ Lumoral รักษาโรคเหงือกอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคเลือดออกตามไรฟัน (Pakarinen et al. 2022)